Home

ConsultShip bv is een compact ontwerp- en ontwikkelingsbureau met in totaal vijftig jaar professionele kennis en ervaring in de scheepsbouw en maritieme industrie. Wij zijn inzetbaar gedurende alle stadia van de ontwikkeling en realisatie van projecten “Van concept tot oplevering” bijvoorbeeld bij:

 • haalbaarheidsstudies
 • innovatietrajecten
 • concept ontwerp
 • ontwerp
 • kostprijs berekening
 • specificaties
 • aanbestedingen
 • inkoop
 • nieuwbouw in serie en als “one-off”
 • ombouw
 • organisatie en algemene raadgeving
 • inzet als “owners’representative” in elke voorkomende fase

ConsultShip is een volledig onafhankelijk bureau, het bestaat uit twee personen en is privé eigendom. Onze adviezen worden op puur technische en economische overwegingen gebaseerd. Wij streven naar efficiënte eenvoud, aantrekkelijke moderne ontwerpen en betaalbare duurzame kwaliteit. De geproduceerde informatie is transparant en begrijpelijk, al vanaf de offerte zodat u optimaal overzicht en inzicht in uw project krijgt en behoudt.

Wij werken voor: rederijen, scheepseigenaren, scheepswerven, scheepsmakelaars, maritieme aannemers, maritieme producenten en energie transporteurs.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in een mogelijke toekomstige samenwerking met u en uw bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Herman Oord      Tjerk Schogt
06-27229762       06-27229763

Verkoopvoorwaarden: ConsultShip bv volgens RVOI-2001: gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001.