Referenties

2015:

Klant: Eigenaar van hoogspanning distributie netwerk
Opdracht: Meerdere converter platformen (nieuwbouw) voor offshore windparken
Inhoud: Vertegenwoordiging van de eigenaar, van concept tot oplevering

2014:

Klant: Eigenaar van hoogspanning distributie netwerk
Opdracht: Meerdere converter platformen (nieuwbouw) voor offshore windparken
Inhoud: Vertegenwoordiging van de eigenaar, van concept tot oplevering

Klant: Rederij
Opdracht: zee-rivier vrachtschip voor algemene (project)lading, 4500 tdw.
Inhoud: Onderzoek voortstuwing variaties

2013:

Klant: Eigenaar van hoogspanning distributie netwerk
Opdracht: Meerdere converter platformen (nieuwbouw) voor offshore windparken
Inhoud: Vertegenwoordiging van de eigenaar, van concept tot oplevering

2012:

Klant: Eigenaar van hoogspanning distributie netwerk
Opdracht: Converter platform (nieuwbouw) voor offshore windparken
Inhoud: Vertegenwoordiging van de eigenaar, van concept tot oplevering

Klant: Werf
Opdracht: Diesel elektrische kruiplijn coaster
Inhoud: Assistentie bij constructietekeningen en -berekeningen en layouts

Klant: Werf
Opdracht: Ombouw duwbak tot zelfvarende hopperzuiger
Inhoud: Tekeningen en berekeningen

2011:
Klant: Werf
Opdracht: Hopperzuiger nieuwbouw
Inhoud: Beoordeling ontwerp en aanvraag

Klant: Rederij
Opdracht: Zee-rivier-offshore transport schip met Dynamic Positioning 2 (DP2)
Inhoud: Concept ontwerp

Klant: Rederij
Opdracht: Zee-rivier palmolie tanker 4300m3
Inhoud: Vooronderzoek

Klant: Rederij
Opdracht: Groot survey en casco reparaties.
Inhoud: Aanbesteding.

Klant: Rederij
Opdracht: Zee-rivier vrachtschip voor algemene lading, 2600 tdw. met hybride voortstuwing.
Inhoud: Concept ontwerp.

searivership

Klant: Rederij
Opdracht: Ombouw van een vrachtschip tot DP2 offshore transportschip.
Inhoud: Vooronderzoek.

offshore conversion

2010:
Klant: Rederij
Opdracht: Zeegaand vrachtschip voor algemene lading, 3700 tdw.
Inhoud: Concept ontwerp, concept ontwerp presentatie, liquiditeits prognoses, ondernemingsplan, aanbesteding.

ConsultShip1

 

Klant: Rederij
Opdracht: Ombouw van een voortstuwings installatie van “diesel direct” naar “diesel elektrisch”.
Inhoud: Elektrisch vermogen beheer, specificaties, technische berekeningen, layout- en opstellings tekeningen, schema’s.
Inhoud: Kostprijsberekening, liquiditeitsprognoses, presentaties naar investeerders en banken.

Klant: Rederij
Opdracht: Algemeen advies.
Inhoud: Second opinion betreffende inkopen, dokberekeningen, sterkte en stabiliteits berekeningen voor verschillende ladingen.

Klant: Rederij
Opdracht: Zeegaand vrachtship voor algemene (project)lading, 6000 tdw. met eigen laad-losgerei.
Inhoud: Vooronderzoek, haalbaarheidsonderzoek.

Klant: Rederij
Opdracht: Ombouw van containership voor nieuw marktsegment.
Inhoud: Vooronderzoek, haalbaarheidsonderzoek, concept tekeningen en berekeningen.

Klant : Rederij
Opdracht: Begeleiding van keuring door classificatiebureau.
Inhoud: Van overdracht van informatie tot discussies en overleg tot en met de oplevering van de gekeurde informatie.

2009:
Klant : Rederij
Opdracht: Zee-rivier vrachtschip voor algemene (project) lading, 4500 tdw.
Inhoud: Volledig ontwerp.

Klant : Rederij
Opdracht: Organisatie/administratie van alle project informatie van voorontwerp tot en met de oplevering van het schip.
Inhoud: Organisatie en administratie van alle informatie betreffende: classificatie, productie engineering, werkvoorbereiding en productie van een zeegaand vrachtschip voor algemene lading.

Klant : Rederij
Opdracht: Onderzoek naar “groen schip” componenten en systemen.
Inhoud: Onderzoek betreffende: warmtekrachtkoppeling, ballast water behandeling, scrubbers.

Klant : Maritiem toeleverancier
Opdracht: Standaard contract/aanbieding voor voortstuwingssysteem.
Inhoud: Ontwikkeling van een professioneel document voor contract/aanbieding tussen leverancier en (potentiële) klant.

2008:
Klant : Rederij
Opdracht: Zee-rivier vrachtschip voor algemene (project)lading, 3500 tdw.
Inhoud: Concept ontwerp, presentatie naar investeerders en banken.

Klant : Rederij
Opdracht: zee-rivier vrachtschip voor algemene (project)lading, 4500 tdw.
Inhoud: Concept ontwerp.

Klant : Rederij
Opdracht: Haalbaarheidsstudie voor een scheepswerf in eigen beheer.
Inhoud: Onderzoek betreffende : werf organisatie, investeringen, subsidies, nationale wetgeving, nationale belastingen, human resources, et cetera resulterend in een business plan.

Klant : Rederij
Opdracht: Beoordeling van scheepswerven.
Inhoud: Bezoeken, onderzoek, beoordeling en selectie van verschillende scheepswerven ten aanzien van de kwalificatie criteria.

Klant : Rederij
Opdracht: Ombouw van een zeegaand vrachtschip voor algemene lading, vergroting van deadweight en ruimvolume.
Inhoud:
-Specificaties, technische berekeningen, layout- en constructie tekeningen, stabiliteits- en sterkteberekeningen.
-Kostprijs berekeningen, aanbesteding, presentatie naar investeerders en banken.
-Onderzoek betreffende uitvoering in eigen beheer.