CURRICULUM VITAE : Herman Oord, consulting architect

Kennis en kwaliteiten:

 • Uitgebreide kennis en kunde van kosten calculaties, inkoop, casco inkoop, verkoop, specificaties, vastlegging, ontwerp, project team leiding, relaties, bemiddeling, werf organisatie en bedrijf.
 • Kennis en kunde van scheepsbouw en afbouw, scheepssystemen en componenten, financiering, planning, supervisie, reparatie en onderhoud, conversie en engineering.
 • Bekend met administratie, belastingen, bankwezen, emissiehuizen, scheepvaart, (rechts)vormen, subsidies, verzekering en reorganisaties.

 

WERKERVARING

2008 – heden             Zelfstandig ondernemer

ConsultShip bv, Kampen

Zie de tab “referenties” op de website.

 

1997 – 2008               Managing sales engineer, lid van management team:

Middelgrote Nederlandse scheepswerf in “modern industriële stijl”. 

Managing sales engineer van een moderne Nederlandse middelgrote scheepswerf voor nieuwbouw van zeevrachtschepen. Beknopte samenvatting werf: jaarlijkse capaciteit 6-10 schepen, seriebouw van 4-12 stuks, jaarlijkse omzet 35 tot 70 miljoen euro, vast personeel 80-120 personen, productiehal voor scheepsafmetingen tot 135 x 18 meter. Casco bouw zowel in Nederland als uitbesteding aan lage lonen landen. Scheepstypen: Zeerivierschepen 1.850 tot 3.300 ton draagvermogen en zeeschepen 3.600 tot 12.000 ton draagvermogen.

Project(product) ontwikkeling scheepsnieuwbouw:

 • Scheepsontwerpen in samenwerking met de ontwerper;
 • Bouwbestekken en kost- en verkoop prijs calculaties;
 • Bouwcontracten en verkoop offertes in samenspraak met de C.E.O en C.F.O;
 • Alternatieve product ontwikkeling: binnenvaart hotelpassagiersschepen.

Project realisatie scheepsnieuwbouw:

 • Maker list;
 • Aanbestedingen, inkoop voorbereiding van onderaanneming;
 • Aanbestedingen, inkoop voorbereiding van grote leveranties;
 • Controle en aansturing van de uitvoering onder het verkoop contract;
 • Inkoop onderhandelingen en inkopen (25 tot 40 miljoen euro per jaar);
 • Inkoop van casco’s uit lage lonen landen in samenwerking met de C.E.O.

Organisatie:

 • Ondersteuning van de directie als management team lid inzake:
  • Werf organisatie en reorganisatie;
  • Werf- en bouwfinanciering van de nieuwbouw schepen;
  • Planning & controle;
  • Jaarbegroting, jaarcijfers;
  • Subsidies;
  • Juridische (recht) zaken;
  • Opstart nieuwe casco bouwlocatie in het buitenland;
  • Deelnemer commercieel team (Beoordeling van aanvragen);
  • Ontwikkeling van gestandaardiseerde data formulieren en kerngetallen.
 • Ondersteuning van de productie:
  • Projectleider in complexe garantie/verzekeringszaken;
  • Bouwnummer wijzigingen in serie schip (omschrijving, calculatie, verkoop, inkoop).
 • Leiding over sales engineering (inkoop en verkoop) afdeling.

 

1988 – 1997               Bedrijfsleider reparatie en algemeen projectleider nieuwbouw:

Kleine Nederlandse scheepswerf in “traditionele ambachtelijke stijl”. 

Bedrijfsleider reparatie en projectleider nieuwbouw op een ambachtelijke Nederlandse kleine scheepswerf, een familiebedrijf voor nieuwbouw en reparatie van binnenvaart en -kleine zeeschepen. Casco, machine kamer inbouw en timmerwerk werd in “eigen huis” uitgevoerd.

Beknopte samenvatting werf: jaarlijkse capaciteit 1,5-2 nieuwbouw schepen, 150 reparatie schepen, jaarlijkse omzet 10 miljoen euro, vast personeel 30-45 personen (nieuwbouw), variabel personeel 30-65 personen (reparatie), productiehal voor scheepsafmetingen tot 90×12,5 meter. Scheepstypes: binnenvaartvrachtschepen, kokkel(mossel)kotters, veerponten, drijvend hotelschip, binnenvaart hotelpassagiersschepen, mega jacht casco, sectiebouw voor derden, 12 stuks zee(rivier)schepen van 1500 ton tot 3500 ton draagvermogen. Veelvuldig voorkomende werkzaamheden in de reparatieafdeling: renovaties, klein en groot onderhoud aan diverse scheepstypes, her-motoriseringen, survey’s, schades en verlengingen.

Projectontwikkeling en realisatie scheepsnieuwbouw:

 • Bouwbestekken en kosten calculaties;
 • Aanbestedingen, inkoop voorbereiding van onderaanneming en grote leveranties;
 • Algemene projectleiding nieuwbouw, van verkoop tot en met garantie periode; aanspreekpunt voor opdrachtgever;
 • Inkoop onderhandelingen en inkopen;
 • Inkoop van casco’s uit lage lonen landen in samenwerking met de C.E.O;
 • Bouwnummer wijzigingen in serie schip (omschrijving, calculatie, verkoop, inkoop).

Bedrijfsleider reparatie:

 • Planning en controle;
 • Opname omschrijving van de werkzaamheden;
 • Calculatie/offerte/onderhandeling/verkoop in samenwerking met acquisitie medewerker reparatie;
 • Leiding over de reparatie afdeling;
 • Inkoop van grotere reparatie componenten en onderaanneming;
 • Facturering;
 • Onderhouden externe contacten met klanten, overheid, classificatiebureaus, verzekeringen, onderaannemers en leveranciers.

Organisatie:

 • Ondersteuning van de directie inzake:
  • Werforganisatie,
  • Verkoop,
  • Planning & controle,
  • Personeelszaken.

 

OPLEIDINGEN

 

1986-1988                  : WO Maritieme techniek, T.U. Delft,

1982-1986                  : HTS scheepsbouw, Hogeschool Haarlem,

1975-1982                  : V.W.O. B-pakket, Almere College Kampen.