Aanbestedingen

ConsultShip kan op professionele manier het schip (de schepen) aanbesteden bij de geselecteerde werven.

Dit wordt gedaan uit naam van de klant en zal grotendeels gebaseerd zijn op de informatie uit het “(concept) ontwerp”.

Mogelijke activiteiten door ConsultShip op dit gebied zijn:

  • Opstellen van de kwalificatie criteria voor de scheepswerven,
  • Onderzoek naar de kwalificaties van mogelijke scheepswerven en/of andere bouwscenario’s,
  • Selectie van de scheepswerven,
  • Opstellen van de geheimhoudingsverklaring,
  • Opstellen van het concept “nieuwbouw contract”,
  • Voorbereiden en versturen van de aanbesteding informatie naar de geselecteerde werven,
  • Besprekingen met de geselecteerde werven en hun leveranciers en onderaannemers,
  • Beoordeling van de offertes,
  • Contract onderhandelingen tot en met het definitieve contract.