Vooronderzoek

Om het programma van eisen te kunnen bepalen voor het “(concept)ontwerp” kan het nodig zijn dat vooraf een of meerdere vooronderzoeken worden gedaan.

Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Haalbaarheidsstudie “van concept tot oplevering”,
  • Inventarisatie van gegevens betreffende de nieuwste milieu en techniek eisen,
  • Inventarisatie van gegevens betreffende verkeers- en goederenstromen,
  • Onderzoek betreffende de nieuwste wetgeving,
  • Onderzoek naar vergelijkbare projecten,
  • Literatuuronderzoek,
  • Specialistisch onderzoek betreffende constructie, mechanica, hydromechanica, chemie en materiaalkunde.
  • Specialistisch onderzoek betreffende conservering, ecology, ergonomie en verkeer.
  • Opstellen van “het programma van eisen”.